Våre fagfelt og tjenester

Advokatfirmaet Saar AS har lang og omfattende erfaring innenfor de privatrettslige- så vel som de offentligrettslige områder; hva gjelder både forhandlinger, rådgivning og prosedyre for domstolene.

BARN OG FORELDRE

Foreldreansvar, hvor barnet skal bo fast og omfang av samvær er sentrale spørsmål når man gjennomgår et samlivsbrudd. Dersom det oppstår konflikt mellom foreldrene omkring disse spørsmålene og en minnelig løsning ikke raskt lar seg gjennomføre, bør advokat kontaktes.
LES MER

BARNEVERN

Barneverntjenesten har en enorm myndighet som kan gi rett til inngripen i den private rettsfære. Dette være seg i form av tilrettelegging av hjelpetiltak, undersøkelsessak, akuttplassering, omsorgsovertakelse, plassering av barnet på institusjon m.v.
LES MER

STRAFFESAK

I følge straffeprosessloven § 94 har både mistenkt og siktet krav på å la seg bistå av forsvarer, og forsvarervalget er som hovedregel fritt. Dette vil si at dersom behovet skulle oppstå, vil du selv kunne velge den advokaten du vil skal jobbe for deg, som din forsvarer, underveis i alle trinn i saken.
LES MER

SKIFTEOPPGJØR

Når er ekteskap, samboerforhold eller partnerskap opphører, oppstår behovet for en fordeling av eiendeler og gjeld mellom partene.

Skifte kan kreves når det er gitt bevilling til eller er avsagt dom for separasjon eller skilsmisse. 
LES MER
Telefon: +47 97 70 29 44
Vi fører saker over hele landet!
© Copyright 2016 - Oxygen - All Rights Reserved - Design by oiko.no
envelopephone-handsetmap-marker linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram