Skifteoppgjør

Advokatene i Advokatfirmaet Saar AS vil være behjelpelige med fordeling av eiendeler og formue i henhold til gjeldende lovregler, sette opp skifteavtaler, samt søke å forhindre fremtidige konflikter.
TA KONTAKT

Når er ekteskap, samboerforhold eller partnerskap opphører, oppstår behovet for en fordeling av eiendeler og gjeld mellom partene.

Skifte kan kreves når det er gitt bevilling til eller er avsagt dom for separasjon eller skilsmisse. Ektefellenes formuer skal som utgangspunkt deles likt etter at det er gjort fradrag for gjeld, med mindre det foreligger avtale om særeie (ektepakt) eller skjevdelingsmidler.

I utgangspunktet står man fritt til å avtale hva man selv ønsker, imidlertid blir dette ofte komplekst og vurdering av verdi og fordeling av de ulike eiendelene vil i mange tilfeller være konfliktskapende. Det vil derfor kunne være hensiktsmessig å engasjere en advokat, som kan bistå under selve oppgjøret.

Advokatene i Advokatfirmaet Saar vil være behjelpelige med fordeling av eiendeler og formue i henhold til gjeldende lovregler, sette opp skifteavtaler, samt søke å forhindre fremtidige konflikter. Vi vil bistå deg underveis i hele prosessen med rådgivning, konstruktive forhandlinger og en eventuell prosedyre for domstolene, dersom det skulle bli nødvendig med et offentlig skifte.

Du finner ytterligere informasjon på vår hjemmeside: www.skilsmisser.no

Ta kontakt for en uforpliktende samtale.

Menneskene i Advokatfirmaet Saar AS

Advokatfirmaet Saar AS har lang og omfattende erfaring innenfor de privatrettslige- så vel som de offentligrettslige områder; hva gjelder både forhandlinger, rådgivning og prosedyre for domstolene.

WILLY S. PEDERSEN

Advokat
Tlf.: 977 02 944

KEMAL YALDIZLI

Advokat
Tlf.: 982 87 515
E-post:  ky@saar.no

SARA HØIBRÅTEN

Advokatfullmektig
Tlf.: 936 88 510
E-post:  sh@saar.no
© Copyright 2016 - Oxygen - All Rights Reserved - Design by oiko.no
envelopephone-handsetmap-marker linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram