Om Advokatfirmaet Saar AS

Advokatfirmaet Saar AS har lang og omfattende erfaring innenfor de privatrettslige- så vel som de offentligrettslige områder; hva gjelder både forhandlinger, rådgivning og prosedyre for domstolene.
TA KONTAKT

Om oss

I Advokatfirmaet Saar AS er vi opptatt av kvalitet og rettssikkerhet. Vi har dyktige og engasjerte advokater med lang og omfattende erfaring innenfor både forhandlinger, rådgivning og prosedyre for domstolene. Vi tilbyr høyt kvalifisert juridisk bistand til privatpersoner over hele landet.

Vi tar oppdrag innen alle sentrale privatrettslige områder, men barnefordelingssaker og strafferett utgjør hovedtyngden av virksomheten. Hos oss finner du advokater med spisskompetanse innenfor blant annet barnefordeling og strafferett. Vi er her for enkeltindivider som befinner seg i en vanskelig og sårbar posisjon med behov for juridisk bistand. Vårt mål er å hjelpe flest mulig av de som er blitt utsatt for urett og som trenger øyeblikkelig juridisk bistand.

Vi har kontorer sentralt i Oslo, men har hoveddelen av oppdragsmengden fra Agder til Troms og Finnmark.

Mål

Våre klienter skal oppleve oss som faglig sterke, engasjerte og løsningsorienterte advokater som gir tett oppfølging og gode resultater. Klientene skal føle seg sett, hørt og ivaretatt.

Advokatfirmaet Saar stiller høye krav til faglig dyktighet og personlig egnethet. Dyktige advokater skal kunne identifisere klientenes juridiske utfordringer og kommunisere gode løsninger på tvers av fagområder, og våre advokater er tett på fra begynnelse til slutt i klientenes saksforløp.

Covid-19 har endret arbeidsrutinene på kontoret og dette sikrer deg som klient tilgang til to advokater/advokatfullmektig som jobber på din sak til enhver tid. Dette gjelder hovedsakelig saker etter barnevernloven da saker etter denne loven kommer raskt opp for domstolene.

I Advokatfirmaet Saar søker vi å skape nødvendig endring for å ivareta menneskers rettigheter. Det er nok av eksempler på at menneskers rettigheter har blitt brutt fordi offentlige myndigheter ikke har vurdert enkeltindivider riktig. Dette har vi opplevd flere ganger i advokatfirmaet Saar. Vi er opptatt av menneskeverd og å vise våre klienter at det finnes noen som bryr seg. Vi er her for de som kommer i konflikt med myndighetene.

Våre verdier:

Integritet

Vi er selvstendige advokater som ikke lar oss påvirke av utenforliggende hensyn.

Rettsikkerhet

Vi er opptatt av trygghet for borgerne gjennom rettsordenen.

Respekt og likestilling

Vi anerkjenner mangfold og møter hverandre og våre klienter med åpenhet og ydmykhet.

Mot

Vårt firma består av modige beslutningsdyktige medarbeidere som viser initiativ og tar ansvar.

Ærlighet

Vi er oppriktige med våre klienter og opptatt av at de har tillit til vårt arbeid.
© Copyright 2016 - Oxygen - All Rights Reserved - Design by oiko.no
envelopephone-handsetmap-marker linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram