Velkommen til Advokatfirmaet SAAR

Advokatfirmaet Saar har lang og omfattende erfaring innenfor de privatrettslige- så vel som de offentligrettslige områder; hva gjelder både forhandlinger, rådgivning og prosedyre for domstolene.

Telefon +47 97 70 29 44

Vi fører saker over hele landet